คูโบต้าเมืองเลย ยินดีต้อนรับ บริษัท ร่วมใจมอเตอร์เซลส์ จำกัดครอบครัวคูโบต้าเมืองเลย " มอบรอยยิ้มทุกงานบริการ " 329 หมู่6  ถนนมลิวรรณ ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  42000 โทรศัพท์ 042-815111,042-815336  โทรสาร 042-815356  


 

L3008 L3608 L4708

รถแทรกเตอร์ คูโบต้า L3008
ขนาด 30 แรงม้า
ใบมีดดันดินแบบคานบน
SD140 + จอบหมุน RX163E-S
ราคา 491,000 บาท

รถแทรกเตอร์ คูโบต้า L3608
ขนาด 36 แรงม้า
ใบมีดดันดินแบบคานบน

SD 160 + จอบหมุน RX163E-S
ราคา 545,000 บาท

รถแทรกเตอร์ คูโบต้า L4708
ขนาด 47 แรงม้า
ใบมีดดันดินแบบคานบน
SD181 + จอบหมุน RX192F
ราคา 707,800 บาท

M108S M6040 M7040

รถแทรกเตอร์ รุ่น M105S
ขนาด 105 แรงม้า

ใบมีดดันดินFD240M
+ผานบุกเบิก DP283M
ราคา 1,605,500 บาท

รถแทรกเตอร์ คูโบต้า M6040
ขนาด 60 แรงม้า
ใบมีดดันดิน FD202H
+ ผานพรวน DH246HW
ราคา 883,000 บาท

รถแทรกเตอร์ คูโบต้า M7040
ขนาด 70 แรงม้า
ใบมีดดันดิน FD206J
+ผานพรวน DH266JW
ราคา 1,012,000 บาท

M8540 M9540 kubota B2420

รถแทรกเตอร์ คูโบต้า M8540
ขนาด 85 แรงม้า
ใบมีดดันดิน FD201L
+ ผานบุกเบิก DP264L
ราคา 1,280,000 บาท

รถแทรกเตอร์ คูโบต้า M9540
ขนาด 95 แรงม้า
ใบมีดดันดิน FD210L
+ ผานบุกเบิก DP264L
ราคา 1,405,000 บาท

รถแทรกเตอร์ คูโบต้า B2420
ขนาด 24 แรงม้า
โครงกันอ้อย SG246
+ ใบมีดดันดินแบบคานบน SD130
+ จอบหมุน RX85B
ราคา 390,000 บาท